Za prijavu u sustav obrazaca za prijavu nekretnine, potrebno je upisati točne podatke osobe koja ispunjava ovu prijavu: OIB, Prezime, Ime i e-mail adresu osobe.

Nakon unosa, kliknite na ikonu NASTAVAK.

Slijedeći korak odabir namjena nekretnine.

Potrebno je odabrati vrstu nekretnine: Stambeni prostor, poslovni prostor ili zemljište.

Detaljnije
Grad Crikvenica

Grad Crikvenica

A: Ulica kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica

T: +385 (0)51 455 461

E: kresimir.pavlic@crikvenica.hr

Prijava nekretnine

Podaci podnositelja prijave

1