Za prijavu u sustav obrazaca za prijavu nekretnine, potrebno je upisati točne podatke osobe koja ispunjava ovu prijavu: OIB, Prezime, Ime i e-mail adresu osobe.

Nakon unosa, kliknite na ikonu NASTAVAK.

Slijedeći korak odabir namjena nekretnine.

Potrebno je odabrati vrstu nekretnine: Stambeni prostor, poslovni prostor ili zemljište.

Detaljnije
Općina Dvor

Općina Dvor

A: Trg bana Josipa Jelačića 10, 44440, Dvor

T: 044 525 284

E: gospodarstvo@dvor.hr

Prijava nekretnine

Podaci podnositelja prijave

1