Za prijavu u sustav obrazaca za prijavu nekretnine, potrebno je upisati točne podatke osobe koja ispunjava ovu prijavu: OIB, Prezime, Ime i e-mail adresu osobe.

Nakon unosa, kliknite na ikonu NASTAVAK.

Slijedeći korak odabir namjena nekretnine.

Potrebno je odabrati vrstu nekretnine: Stambeni prostor, poslovni prostor ili zemljište.

Detaljnije
Grad Kutina

Grad Kutina

A: Trg kralja tomislava 12, 44320 Kutina

T: 044/681-168

E: komunalno@kutina.hr

Prijava nekretnine

Podaci podnositelja prijave

1