Za prijavu u sustav obrazaca za prijavu nekretnine, potrebno je upisati točne podatke osobe koja ispunjava ovu prijavu: OIB, Prezime, Ime i e-mail adresu osobe.

Nakon unosa, kliknite na ikonu NASTAVAK.

Slijedeći korak odabir namjena nekretnine.

Potrebno je odabrati vrstu nekretnine: Stambeni prostor, poslovni prostor ili zemljište.

Detaljnije
Grad Novska

Grad Novska

A: Trg dr. Franje Tuđmana 2 44330 Novska

T: 044/691-511

E: grad@novska.hr

Prijava nekretnine

Podaci podnositelja prijave

1