Za prijavu u sustav obrazaca za prijavu nekretnine, potrebno je upisati točne podatke osobe koja ispunjava ovu prijavu: OIB, Prezime, Ime i e-mail adresu osobe.

Nakon unosa, kliknite na ikonu NASTAVAK.

Slijedeći korak odabir namjena nekretnine.

Potrebno je odabrati vrstu nekretnine: Stambeni prostor, poslovni prostor ili zemljište.

Detaljnije
Grad Omiš

Grad Omiš

A: Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 OMIŠ

T: 021 755 196

E: komunalna.naknada@omis.hr

Prijava nekretnine

Podaci podnositelja prijave

1