Za prijavu u sustav obrazaca za prijavu nekretnine, potrebno je upisati točne podatke osobe koja ispunjava ovu prijavu: OIB, Prezime, Ime i e-mail adresu osobe.

Nakon unosa, kliknite na ikonu NASTAVAK.

Slijedeći korak odabir namjena nekretnine.

Potrebno je odabrati vrstu nekretnine: Stambeni prostor, poslovni prostor ili zemljište.

Detaljnije
Općina Punat

Općina Punat

A: Novi put 2, 51521 Punat

T: : 051/855-600, 855-692 i 854-140

E: pne@punat.hr

Prijava nekretnine

Podaci podnositelja prijave

1