Za prijavu u sustav obrazaca za prijavu nekretnine, potrebno je upisati točne podatke osobe koja ispunjava ovu prijavu: OIB, Prezime, Ime i e-mail adresu osobe.

Nakon unosa, kliknite na ikonu NASTAVAK.

Slijedeći korak odabir namjena nekretnine.

Potrebno je odabrati vrstu nekretnine: Stambeni prostor, poslovni prostor ili zemljište.

Detaljnije
Općina Rešetari

Općina Rešetari

A: Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška

T: 035/367-296

E: opcina@resetari.hr

Prijava nekretnine

Podaci podnositelja prijave

1