Izračun komunalne naknade

Kalkulator za informativni izračun visine Komunalne naknade

Kalkulator vam omogućava da na predefiniranim podacima za područje JLS izvršite upis zadanih podataka i dobijete probne pojedinačne izračune radi simulacije poreznog prihoda (posebno za objekte - nekretnine koje nisu bile obuhvaćene komunalnom naknadom).

VAŽNO! 

Opći kalkulator funkcionalan je trenutno samo u informacijske svrhe, a puna iskoristivost istog bit će dostupna po stupanju na snagu općeg akta kojim se uređuje komunalna naknada (uz uvažavanje okolnosti da će tek tada biti poznata područja zona, vrijednosti boda te vrijednosti koeficijenta zone i namjene).

Kalkulator izračuna visine komunalne naknade