Upute za korištenje

Za prijavu u sustav obrazaca za prijavu poreza na nekretnine, potrebno je upisati točne podatke osobe koja ispunjava ovu prijavu: OIB, Prezime, Ime i e-mail adresu osobe.

Nakon unosa, kliknite na ikonu NASTAVAK.

Slijedeći korak odabir namjena nekretnine.

Potrebno je odabrati vrstu nekretnine: Stambeni prostor, poslovni prostor ili zemljište.

Ukoliko se radi o stambenom ili poslovnom prostoru, a postoje različite vrste kućnih brojeva onda su potrebni sljedeći koraci: Ukoliko je kućni broj npr. 2, u polje kućni broj upisuje se 2, a polje dodatak kućnom broju ostavlja se prazno. Ukoliko je kućni broj npr. 2A, onda se u kućni broj upisuje 2 a u dodatak kućnom broju A.

Slijedeći podaci su Naziv katastarske općine gdje se nekretnina nalazi.

U polje Katastarska čestica upisuje se broj katastarske čestice npr. 1254/1.

U polje Posjedovni list i ZK uložak upišite brojeve posjedovnog lista i ZK uloška u koje je nekretnina upisana. Polja nisu obvezna.

Sada se prelazi na sam upis nekretnine.

Prvo je iz popisa potrebno odabrati namjenu nekretnine s liste, npr. Kuća za odmor te kliknuti na polje „Dodaj objekt“

Kada ste dodali objekt, upisuje se korisna površina objekta te se s popisa odabire stanje nekretnine. Nakon toga upisuje se godina izgradnje te godina zadnje rekonstrukcije (ukoliko se objekt obnavljao).

U vlasnički udio upisujemo udio.

Ukoliko se želi dodati još jedan objekt, odabere se opet namjena nekretnine, te se klikne na „Dodaj objekt“ i taj se postupak ponavlja sve dok nije upisan zadnji objekt na toj lokaciji.

Sada se prelazi na podatke o vlasniku ili korisniku nekretnine.

Ukoliko se radi o vlasniku, automatski se ispišu podaci osobe koja ispunjava web obrazac. Može se upisati šifra obveznika (iz rješenja o komunalnoj naknadi), te dodati broj telefona za kontakt.

Ukoliko je vlasnik nekretnine prijavljen na nekoj drugoj adresi ili želi da mu pošta dolazi na drugu adresu, može se odabrati da li da se dostavlja na adresu u zemlji ili u inozemstvu.

Ako se radi o korisniku, onda se odabire pravna osnova iz koje to proizlazi, te se prelazi na upis adrese korisnika nekretnine. Odabire se adresa za slanje.

Upis članova kućanstva: U ovom dijelu treba se upisati podatak za sve osobe koje žive u toj nekretnini, klikom na ikonu „Dodaj člana“.

U polje „Napomena“ može se upisati još neki popratni tekst.

Pritiskom na ikonu „Prijavite nekretninu“ podaci će biti poslani direktno na odgovornu osobu u Općini ili Gradu.